במבצע בלעדי לשבועיים​

מכירה עפ״י חוק מכר דירות

(לא קבוצות רכישה)

​המבצע בתוקף עד ה-4.7

הבניה בעיצומה (קומה 28)

אכלוס 2020

כל ההדמיות והתמונות במודעה זו הינן להמחשה ולהדמיה בלבד, וכפופים לשינויים ולקבלת היתרים ואישורים לפי הדין. *חוזה המכר, המפרט ותכנית המכר כפי שיחתמו בין החברה לרוכש, והם בלבד, יחייבו את החברה.​

אני מאשר קבלת חומרים פרסומיים


TLV RESIDENCE

גינדי TLV  במבצע בלעדי לשבועיים בלבד!

דירות מרהיבות בקומות הגבוהות במגדלים 1 ו-2

שלמו עכשיו 500,000 ₪ והיתרה בסמוך לאכלוס!